Pristup informacijama – pravo i obaveza aktivnih građana

U organizaciji udruženja Šumadijski centar za građanski aktivizam „Res publika“, u subotu 13. maja, na početku Pešačke zone u Kragujevcu, održana je ulična akcija pod nazivom “Pristup informacijama – pravo i obaveza aktivnih građana”. Aktivisti udruženja su delili promotivni materijal i sa građanima razgovarali o pravu na pristup informacijama od javnog značaja i obavezi organa javne vlasti da im to pravo omogući. Akcija je organizovana i sa ciljem da se ukaže na značaj transparetnog rada lokalne samouprave i drugih organa, kao i na mogućnost i potrebu da građani svojim delovanjem utiču da javna uprava odgovornije radi.

Aktivisti Šumadijskog centra za građanski aktivizam “Res publika” Kragujevčane su upoznali sa pravom koje im pruža Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, načinima na koje to pravo mogu da ostvare, kao i sa izgledom i sadržajem Zahteva za pristup informacijama. Građani su iskazali zavidno interesovanje za ovu temu, koja nakon sloma sistema javnog informisanja, u gradu Kragujevcu ima naročit značaj. Očekivano, najveći broj pitanja koja bi bili spremni da upute nadležnima odnosi se na način trošenja budžetskog novca, i to pre svega, onog koji je namenjen za izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture.

Ulična akcija “Pristup informacijama – pravo i obaveza aktivnih građana”, deo je kampanje javnog zagovaranja koju Šumadijski centar za građanski aktivizam sprovodi u okviru projekta ʺTransparentnost – ključna odlika Dobre lokalne samoUpraveʺ, koji realizuju udruženja građana Forum civilne akcije (FORCA) iz Požege i Centar za ravnomeran regionalni razvoj (CENTRIR) iz Beograda, uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Više fotografija pogledajte ovde.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.