Građani Kragujevca zaslužuju kvalitetnije informisanje

Komunalni problemi, transparentnost rada gradske uprave i trošenja budžetskog novca, nezaposlenost, ekologija, kultura – teme su od javnog interesa i treba da budu prioritet za kragujevačke medije. To smatraju Kragujevčanke i Kragujevčani, koje je od kraja oktobra do kraja novembra anketirala “Res Publika”.

Pozivu da učestvuju u istraživanju odazvalo se više od 300 građana, od kojih se većina izjasnila da redovno ili povremeno prati rad lokalnih medija. Gotovo polovina anketiranih nije zadovoljna kvalitetom njihovog izveštavanja. Skoro 60% onih koji su popunili anketu smatraju da se gradski mediji nedovoljno bave temama od javnog interesa, a četvrtina ispitanika veruje da ta tematika uopšte nije zastupljena u sadržajima lokalnih medija.

Ove rezultate Šumadijski centar za građanski aktivizam “Res publika” predstavio je na skupu održanom u Skupštini grada Kragujevca, pred zainteresovanim novinarima, predstavnicima udruženja građana, političkih partija. Pored stavova građana iznetih u anketi, predstavljeni su i najvažniji nalazi jednomesečnog monitoringa programa Radio televizije Kragujevac , jedinog medija u gradu koji se finansira javnim novcem. Skup je bio prilika za razgovor o načinima za unapređenje sistema informisanja, o potrebama građana u toj oblasti i problemima sa kojima se mediji suočavaju, a formulisana je i Inicijativa za unapređenje kvaliteta javnog informisanja u gradu Kragujevcu.

I pored toga što je poziv za učešće lično uručen šefovima svih odborničkih grupa u Skupštini grada, izabrani predstavnici građana nisu prepoznali značaj ove teme, niti se odazvali pozivu da učestvuju u sastanku i podrže zajedničku inicijativu. Izostali su i predstavnici izvršne vlasti, ali je zanimljivo da je baš na dan održavanja skupa u Skupštini grada, Udruženje novinara Srbije objavilo najavu gradonačelnika Kragujevca da će konkurs za sufinasiranje medijskih projekata u gradu Kragujevcu biti raspisan u 2019. godini, iako je u tekstu objavljenom samo dva dana ranije UNS naveo da Radomir Nikolić nije odgovorio na postavljeno pitanje.

Učesnici sastanka su se saglasili da je iznos od 8 miliona dinara, koliko je opredeljeno za sufinasiranje medijskih projekata u 2019. godini, nedovoljan i gotovo ponižavajuć, naročito ako se ima u vidu da u prethodne četiri godini za tu namenu nije izdvojen ni dinar, dok je za potrebe Radio-televizije Kragujevac, samo  u 2017. i 2018. opredeljeno više od 200 miliona, a budžetom za 2019. planirano još 37 miliona dinara. Čuli su se predlozi o daljim koricima i mogućim akcijama koje bi mediji i civilni sektor mogli da preduzmu, sa ciljem da zajednički deluju na promenu aktuelnog stanja.

 

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta “Informisanje po meri građana” koji finansira Evropska unija, dodeljenog u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, a finansira ga Evropska unija . Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Šumadijskog centra za građanski aktivizam Res Publika koji objavljuje tekst i ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske unije i drugih donatora.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.