Dijalogom do poverenja građana

Javno predstavljanje rezultata rada povećava odgovornost sudija i otvorenost sudova za građane.

Apelacioni sud u Kragujevcu prepolovio je vreme potrebno za rešavanje predmeta u  poslednje 4 godine i smanjio broj nerešenih predmeta, pokazuje izveštaj o radu ove institucije. Rezultati rada Apelacionog, viših i osnovnih sudova sa sedištem u Kragujevcu u 2018. nedavno su javno predstavljeni, a prvi put su priliku da ih neposredno čuju i o njima diskutuju imali i predstavnici civilnog sektora.

Povećanje transparentnosti i efikasnosti sudova utiče na unapređenje vladavine prava, a redovna godišnja prezentacija rezultata rada povećava odgovornost sudija i otvorenost sudova za javnost. Sve to bi trebalo da utiče na razvoj dijaloga i bolje razumevanje građana i predstavnika pravosuđa. Da su otvorena vrata pravosuđa ključna za poverenje građana smatraju u organizaciji YUCOM, koja u saradnji sa još 11 partnerskih strukovnih i stručnih udruženja, sprovodi istoimeni projekat – Otvorena vrata pravosuđa – koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

U YUCOM-u su uvereni da je za razumevanje postupanja pravosuđa, jednog suda ili sudije, osim poznavanja načina rada, neophodno imati informacije o uslovima rada, podeli nadležnosti i ulogama svakog od učesnika u procesu odlučivanja. Način na koji mediji izveštavaju, kako ističu, ne omogućava da se prenesu potpune poruke, već često iskrivljuje sliku o ulozi sudova i sudija, čime se dodatno smanjuje poverenje javnosti. Zanimljivo je i da građani koji su imali direktno iskustvo sa pravosuđem imaju više poverenja nego oni koji o pravosuđu saznaju iz indirektnih izvora, što pokazuju rezultati istraživanja koja su rađena za potrebe Funkcionalne analize pravosuđa u Srbiji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.