Nastavlja se akcija “Solidarno za Miroslava Jovanovića”

Udruženje Res Publika uplatilo je 550 hiljada dinara, prikupljenih u okviru akcije “Solidarno za Miroslava Jovanovića”, na račun javnog izvršitelja Stane Žunić. Nakon ovog transfera na računu je preostalo oko 26 hiljada dinara. Prema Ugovoru od donaciji, koji je Res Publika zaključila sa Miroslavom Jovanovićem, novac sa donatorskog računa biće uplaćivan na račun izvršitelja u ratama do 31. decembra 2019. godine.

Potrebno je da prikupimo još oko million dinara kako bismo sprečili da se dugovanje namiri prodajom kuće ili zaplenom penzije uglednog kragujevačkog novinara. Akcija “Solidarno za Miroslava Jovanovića” se nastavlja, a očekujemo da joj se pridruže i donatori iz dijaspore voljni da pomognu i pokažu svoju solidarnost.  

O toku akcije, prikupljenim i uplaćenim sredstvima Res Publika će nastaviti redovno da obaveštava javnost. Pratite stranicu “Res Publica” na Facebook-u.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.