Grad u mraku, budžet u budžaku

Udruženje Res publika najoštrije osuđuje odluku lokalne samouprave da Kragujevčanima i ove godine uskrati istinsku i demokratsku javnu raspravu o budžetu i priliku da utiču na odlučivanje o tome kako će u 2020. biti trošen njihov novac.

Ni prošlogodišnje negativne reakcije javnosti, ni značajan pad na listi rangiranja jedinica lokalne samouprave na osnovu indeksa transparentnosti, između ostalog i zbog lošeg organizovanja javnih rasprava o budžetu, nisu uticali da se ove godine glas građana Kragujevca zaista čuje i uvaži. Nacrt budžeta za 2020. godinu je baš kao i prošlogodišnji, objavljen na zvaničnom sajtu grada Kragujevca i na oglasnoj tabli u zgradi gradske uprave i mesnim zajednicima. Građanima je ostavljena mogućnost da se u dane vikenda upoznaju sa predlogom najvažnije odluke za funkcionisanje jedne lokalne samouprave i da svoje predloge i sugestije dostave u pisanoj formi lično ili slanjem mejla, od petka u podne do ponedeljka ujutru.

Naročito je poražavajuća činjenica da se ovako loša praksa uspostavlja u četvrtom po veličini gradu u Srbiji, u vreme kada se na svim nivoima vlasti promoviše otvorena uprava, kao način za povećanje transparentnosti i izgradnju poverenja građana u institucije. Odluka da se javnost samo formalno obavesti o predlogu budžeta, bez stvarne namere da se građani pitaju za mišljenje, ili na na bilo koji način uključe u definisanje prioriteta, još je neverovatnija ako se zna da je grad Kragujevac nedavno postao deo USAID-ovog projekta za odgovornu vlast, koji za cilj ima upravo unapređenje učešća javnosti u formulisanju, praćenju i merenju učinka javnih politika, kao i jačanje transparentnosti i postupanje vlasti prema potrebama javnosti. 

Pozivamo Gradsku upravu da u praksi pokaže šta znači odgovorna vlast, da Kragujevčane i Kragujevčanke više uključi u donošenje odluka, kako bismo svi zajedno gradili društvo po meri građana.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.