ISTRAŽIVANJA I ANALIZE

Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika je u periodu od početka jula do kraja 2018. realizovao projekat “Informisanje po meri građana”, koji je dodeljen u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, a finansira Evropska unija.

U okviru ovog projekta sprovedena su dva istraživanja: monitoring programa Radio televizije Kragujevac u periodu od 01.09. 2018. do 30.09.2018. i anketiranje građana Kragujevca o javnom informisanju na lokalnom nivou koje je sprovedeno od 27. 10. do 27. 11. 2018. godine.

Izveštaj predstavlja sumiranje aktivnosti preduzetih pre, tokom i nakon istraživanja, opis korišćene metodologije, opis rezultata i preporuke.